บุ๊คเลท/หนังสือเล่มเล็ก

    บุ๊คเลท/หนังสือเล่มเล็ก


    เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ “บุ๊คเลทหรือหนังสือเล่มเล็ก” ขึ้นมาเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดมีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส่งเสริมด้านความรู้และด้านการขายที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้หลากหลาย •  รับออกแบบงานพิมพ์ทุกชนิด •  เราเป็นโรงงานผลิตโดยตรง•  ผลิตไว ไว้ใจได้แน่นอน•  สีสวยสด คมชัดทุกตัวอักษร•  ขนาดตามความต้องการของลูกค้า•  การพิมพ์ CMYK และ Digital Print•  การเคลือบ (ตามความต้องการของลูกค้า)

    กล่องอาหารเสริม /กล่องแก้ว /กล่องเทียนหอม กล่องของขวัญ / กล่องพรีเมี่ยม

    อ่านเพิ่ม