Box Corner Art
  • ระบบพิมพ์คุณภาพสูง
    เครื่องพิมพ์ Heidelberg
  • โทรหาเรา
    02-121-7598
  • ผลิตขั้นต่ำ
    เริ่มต้น 1 กล่อง

About Project

สติ๊กเกอร์สินค้า เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เพราะราคาที่ไม่แพง อีกทั้งยังติดลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย ให้ความสวยงามและ สะดวกรวดเร็วต่อการผลิตสินค้า ซึ่งยังสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตัว Packaging ให้ดูเป็นสากล โดยในปัจจุบันนี้เทรนด์การใช้ฉลากหรือโลโก้ที่เป็นสติ๊กเกอร์ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

Project Details

  • Category: สติ๊กเกอร์ติดสินค้า,